KOMPANIJA

KOŠNICA d.o.o. Gradiška, osnovana je 2004. godine sa sljedećim osnovnim ciljevima:

 • proizvodnje meda i pčelinjih proizvoda;
 • promet pčelarske opreme, pribora i hrane za pčele;
 • edukacije pčelara i pružanja konsalting usluga u oblasti  pčelarstva.

Do 2009. godine poslujemo kao SZR, da bi se tada, zahvaljujući brzom razvoju, transformisali u d.o.o. Vlasnik i osnivač firme Košnica doo iz Gradiške je Doc. dr Goran Mirjanić iz Gradiške, vodeći BiH stručnjak u oblasti pčelarstva, i jedan od nekoliko najznačajnijih u regionu. U dosadašnjem poslovanju, sarađivali smo sa velikim brojem pčelara i firmi sa područja BiH, Hrvatske, Slovenije, Srbije i Mađarske, a posebno ističemo aktivno učešće, zajedno sa međunarodnim organizacijama na prostoru BiH (USAID, WORLD VISION, FARMA, OIM, CRS, MPDL i druge) u realizaciji razvojnih projekata iz oblasti pčelarstva. Učestovali smo i kvalitetno se predstavili na brojnim sajmovima pčelarstva, od kojih se posebno ističu pčelarski sajmovi Gudovac i Pazin. Kompanija je posebno ponosna na sopstvene inovacije, posebno u segmentu tehnologije zrenja meda, koja je razvijena nakon dugogodišnjeg eksperimentisanja i oglednog praćenja, a koja za direktnu posljedicu ima superiorno naglašene prirodne arome, te ukupan i naročit ukus meda.

Gaja
Gaja
Gaja

Gaja


TIM

 • Goran Mirjanić – vodeći BiH stručnjak u oblasti pčelarstva
 • Miloš Pajić – Brend menadžer
 • Zoran Gajić – Product designer
 • Jasna Ćikić – Direktni marketing & merchandising
 • Dragan Pajić – Menadžer digitalnog marketinga 
Gaja

Gaja


VRIJEDNOSTI

 • Beskompromisan i standardan kvalitet;
 • Transparentnost i sljedivost svih procesa, proizvoda i ukupnog   poslovanja;
 • Kooperativnost, udruženost, međusobna podrška i dijeljenje   resursa;
 • Ekologija (zdravo okruženje pčelinjaka naših kooperanata),   društvena odgovornost i socijalna osjetljivost ;
 • Inovativnost i otvorenost za stalni rast, najoptimalnija rješenja i   prakse.
Gaja

MISIJA

Proizvodnja i snabdjevanje, u početku, nacionalnog a kasnije i međunarodnih tržišta najkvalitetnijim medom i pčelinjim proizvodima, u skladu sa modernim standardima i preferencijama krajnjih kupaca i distributera.


VIZIJA

Košnica Med medeni i pčelinji proizvodi kao lideri u sektoru proizvodnje i marketinga meda i pčelinjih proizvoda; uz stalno unapređenje proizvodnje, optimizaciju poslovanja; orijentaciju na inovativnost i inkorporaciju najnovijih i najefikasnijih proizvodnih, tehnoloških i marketinško-menadžerskih rješenja i praksi u ukupno poslovanje.

PARTNERI

Food marketers Banja Luka
marketing tim/podrška – www.foodmarketers.net

Venera d.o.o. Banjaluka
distributer – www.venera.ba

Udruženje pčelara ''Amorfa'' Gradiška
proizvođači/kooperanti

Savez udruženja pčelarskih organizacija RS
proizvođači/kooperanti

JU Veterinarski institut Vaso Butozan Banja Luka
kontrola kvaliteta pčelinjih proizvoda